© Wester Produktion AB

Nyckelharpa

Byggd av Mats Wester