Välkommen till min sida!
Mats Wester - Producent, musiker & låtskrivare
studiotekniker, riksspelman och nyckelharpsbyggare

Tillverkning

Nordman

Verksamhet

Bakgrund

–Jag ser mig själv som en upptäcktsresande i musik. Allt jag tar mig an är experiment i någon mening, något jag gör av nyfikenhet.

© Wester Produktion AB

Nyckelharpa detalj